Extra_paginas

Sitemap Disclaimer

disclaimer

De opgenomen informatie op deze website is met de grootste zorg ontwikkeld. Niettemin kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie of de niet beschikbaarheid van de site. Iedere aansprakelijkheid in de breedste zin des woords wordt uitgesloten. Voor opmerkingen en mogelijke foutieve informatie staan wij echter altijd open; richt uw commentaar aan info@gaga-republic.nl.

intellectuele eigendomsrechten
Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van auteur (GaGa-Republic) gebruik te maken op welke wijze dan ook van de opgenomen content van deze site. GaGa-Republic behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en beeldrechten) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (w.o. teksten, grafisch materiaal, afbeeldingen en logo’s).

© GaGa-Republic, Rotterdam

  Katendrechtsestraat 76 3072NX Rotterdam T 06 - 24745483 E info@gaga-republic.nl
disclaimer | sitemap | contact | vacatures